Vill er organisation driva långsiktiga och strategiska mobilitetsprojekt inom Erasmus+programmet? Då ska ni anmäla er till detta informationsmöte om Erasmusackreditering.

En ackreditering ger er organisation möjlighet att årligen söka medel för att kunna genomföra utbyten och kompetenshöjande aktiviteter i Europa. Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet ackreditering och hur man kan förbereda sig inför en ackrediteringsansökan.

Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Mer information om ackreditering

Mer detaljerad information om nya Erasmus+programmet  publiceras under mars - april på utbyten.se.

Anmälningsformulär till informationsmötet