Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om korttidsprojekt inom Erasmus+

Vill din organisation arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+? Under det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för korttidsprojekt inom Erasmus+ mobilitet.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt samt vilka aktiviteter ni kan genomföra.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för inom Erasmus + mobilitet är bland annat studier och praktik utomlands för elever och studerande, kompetensutveckling för personal, jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för personal samt möjlighet att bjuda in experter.

Läs mer om möjligheterna inom Erasmus+

Anmälan

Anmäl dig senast 22 november. Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Länk till anmälan 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post till ka1skola@uhr.se eller ka1yrkes@uhr.se.