Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om partnerskapsprojekt och mobilitetsprojekt inom Erasmus+

Vill din organisation arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för både partnerskap och mobilitetsprojekt inom Erasmus+ mobilitet. Anmälan senast den 27 maj.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för inom Erasmus + mobilitet är bland annat studier och praktik utomlands för elever/studerande, kompetensutveckling för personalen, samt jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands.

Aktiviteter som ni kan söka medel för inom partnerskap är samarbeten för erfarenhetsutbyten, utveckla nätverk samt strategier och metoder.

Syfte och anmälan

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet och Erasmus+ partnerskap, samt vilka aktiviteter ni kan genomföra i de olika programdelarna.

Agenda och länk till mötet skickar vi ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmäl dig senast den 27 maj:

Anmälan till informationsmöte om partnerskaps- och mobilitetsprojekt inom Erasmus+ 30 maj 2022

Mer om Erasmus+