Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om småskaliga partnerskap och korttidsprojekt inom Erasmus+

Vill din organisation arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för både småskaliga partnerskap och korttidsprojekt inom Erasmus+ mobilitet.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för inom Erasmus + mobilitet är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande, kompetensutveckling för personal, jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Småskaliga partnerskap handlar om att skapa samarbeten för erfarenhetsutbyten, utveckla nätverk samt strategier och metoder.

Mer om Erasmus+

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt samt småskaliga partnerskap och vilka aktiviteter ni kan genomföra.

Agenda och länk till mötet skickar vi ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 januari 2022:

Anmälan till informationsmöte om småskaliga partnerskap och korttidsprojekt 14 januari 2022

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar