Anmälan är stängd.

Arbetar du med skolfrågor på övergripande nivå eller i en förskola/skola och vill jobba med skolutveckling genom internationella samarbeten? Behöver du lite hjälp på vägen? Då ska du anmäla dig till vår inspirationsdag om Erasmus+ skola. Sista anmälningsdag är 7 september.

Förmiddagen innehåller en introduktion i de olika aktiviteterna och verktygen vi tillhandahåller och eftermiddagen en workshop i hur man förbereder sig inför projektplanering och ansökan.

I fortbildningsutbyten och samarbetsprojekt kan skolledare, lärare, huvudmän och även andra organisationer som är intresserade av att stärka skolans verksamhet delta. Elever kan också delta i aktiviteter anordnade inom ramen för internationella samarbetsprojekt där två eller flera programländer samlas kring ett visst tema.

Teman kan vara entreprenörskap, inkludering, matematik, läs- och skrivinlärning, naturvetenskap och teknik, nyckelkompetenser som till exempel aktivt medborgarskap och lärarprofessionen.

Program

09:30-10:20

Övergripande genomgång av Erasmus+

10:20-11:30

Goda exempel Erasmus+

11:30-12:00

eTwinning - digitala projekt inklusive goda exempel

12:00-12:30

Workshop

  • Utvecklingsbehov

12:30-13:30

Lunch WTC

13:30-16:30

Workshop

  • Utvecklingsbehov (fortsättning)
  • Projektplanering och partnsers
  • Aktiviteter
  • Spridning och implementering

Hur går jag vidare?

Anmälan

Anmälan är stängd då sista anmälningsdag passerat.