Anmälan är stängd.

Arbetar du med skolfrågor på övergripande nivå eller i en förskola/skola och vill jobba med skolutveckling genom internationella samarbeten? Behöver du lite hjälp på vägen? Då ska du anmäla dig till vår inspirationsdag om Erasmus+ skola.

Förmiddagen innehåller en introduktion i de olika aktiviteterna och verktygen vi tillhandahåller och eftermiddagen en workshop i hur man förbereder sig inför projektplanering och ansökan. 

I fortbildningsutbyten och samarbetsprojekt kan skolledare, lärare, huvudmän och även andra organisationer som är intresserade av att stärka skolans verksamhet delta. Elever kan också delta i aktiviteter anordnade inom ramen för internationella samarbetsprojekt där två eller flera programländer samlas kring ett visst tema.

Teman kan vara entreprenörskap, inkludering, matematik, läs- och skrivinlärning, naturvetenskap och teknik, nyckelkompetenser som till exempel aktivt medborgarskap och lärarprofessionen.

Anmälan är nu stängd.