Lyssna

Årets Internationaliseringsdagar (IDA) arrangeras tillsammans med Mälardalens universitet och äger rum i Eskilstuna. Konferensen erbjuder en mötesarena där deltagare ges möjlighet att få ny och aktuell kunskap om ämnen som rör internationalisering inom högre utbildning och UHR:s program.

Internationalisering i förändring – utmaningar och möjligheter

Årets IDA kommer att fokusera på hur det förändrade världsläget påverkat lärosätenas internationaliseringsarbete, de utmaningar de mött men också vilka möjligheter som uppstått.

Besök konferensens webbplats för mer information.