Anmälan är stängd.

Workshop: Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Vill du veta mer om hur samarbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen kan leda till konkreta resultat och hur din organisation kan bli delaktig? Välkommen att ta del av möjligheter som öppnar sig med samarbete på europeisk nivå.

Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra länder som mer effektivt och ibland helt nödvändigt. Workshoppens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform.

Under workshopen får du kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete.

För vem

Workshopen vänder sig till ett brett spektrum av aktörer som ofta har ansvar för utvecklingsarbete i sina organisationer, förvaltningschefer, utvecklingsansvariga, näringslivschefer och aktörer inom civilsamhället.

Inbjudan och program

Inbjudan och program Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling (pdf)

Anmälan

Du anmäler dig senast den 26 maj:

Anmälningsformulär workshop Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Så deltar du

Workshopen äger rum online med hjälp av verktyget Zoom. För att delta behöver du ladda ner Zooms gratisapp. Du kommer åt den efter att du har klickat på möteslänken som du får i god tid före workshopen.

Mer om strategin

EU:s strategi för Östersjöregionen utgår från konkreta samhällsutmaningar och bygger upp
långsiktiga processer för samarbete, så kallade flaggskepp, tvärs över nationsgränser, sektorer och ledningsnivåer.

Flera myndigheter, Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt Föreningen Norden, har utvecklat regionala workshopar för att introducera arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen. I samarbetet deltar redan myndigheter, näringslivet och civilsamhället - lokalt, regionalt och nationellt samt på EU-nivå.