Anmälan är stängd.

Internationellt eTwinningseminarium: The Global Goals in eTwinning Projects

Möt lärare från 12 andra europeiska länder i vårt online event, för att lära dig mer om hur du kan jobba kring de globala målen i klassrummet – och i eTwinningprojekt. Du kommer också igång med planeringen av ett konkret samarbete tillsammans med en eller flera av de andra deltagarna. Sök en plats redan nu - men allra senast 7 september.

Om eTwinnings internationella seminarier

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier, både på digital väg och på plats. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum (NSS). Seminarierna varar som regel i 2–3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman både för kompetensutveckling och också för att hitta eTwinningpartner och starta ett självvalt samarbete. 

The Global Goals in eTwinning Projects - collaborating on sustainable development and target 4.7

Den 15-16 oktober arrangerar eTwinning tillsammans med Den globala skolan ett internationellt seminarium online, där 40 lärare Sverige och från tolv andra länder deltar. Seminarietemat är De globala målen i eTwinningprojekt, med fokus på samarbete kring hållbar utveckling och mål 4.7. Seminariespråket är engelska.

Under seminariet väver vi in kortare föreläsningar/presentationer med diskussion och nätverkande aktiviteter i mindre grupper. Deltagarna får även tid att tillsammans med en eller två projektpartners, planera ett mindre eTwinningprojekt som de genomför efter seminariet. Veckorna innan seminariet kommer deltagarna att, på projektytan Twinspace, nätverka för att hitta projektpartner redan innan alla möts på själva seminariet 15-16 oktober. 

Program

Prelminärprogram för onlineseminariet Global Goals (pdf)

Hur söker jag?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 7 september. Men vänta inte med att söka. Vi fyller nämligen platserna kontinuerligt. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning. 

Till intressanmälan för onlineseminariet The Global Goals in eTwinning Projects

Att delta i eTwinnings internationella seminarier

  • Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet – vare sig programmet är på plats eller digitalt.
  • Vi förväntar oss även att deltagarna hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna.
  • Efter seminariet vill vi att deltagarna håller en eTwinningpresentation eller workshop på sin skola, och bjuder in en kollega i sitt nystartade projekt.
  • Vi ser också gärna att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.
  • Som deltagare måste du vara registrerad i eTwinning. Är du inte registrerad men vill söka en plats så kan du registrera dig. 

    eTwinningplattformen 

Mer information

Har du frågor så kontakta gärna eTwinningteamet:

 eTwinning@uhr.se