Anmälan är stängd.

Vill du starta ett eTwinningsamarbete och ta snabbfilen när det gäller att hitta projektpartner och komma igång med planeringen? Sök då till ett av våra eTwinningsseminarier där du får hjälp med detta – och samtidigt kompetensutveckling. För högstadielärare har vi ett seminarium på De globala målen i Stockholm 7-9 maj.

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i 2-3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman både för kompetens-utveckling och också för att hitta eTwinningpartner och starta ett självvalt samarbete.

Anmäl dig redan nu men senast 18 mars.

Till intresseanmälan