Anmälan är stängd.

Introduktionsdag om internationella program inom högre utbildning

Välkommen på en introduktionsdag om UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med frågorna.

Du kan till exempel arbeta som handläggare, administratör, studievägledare eller lärare, och har under det senaste året börjat arbeta med internationaliseringsfrågor på ett lärosäte.

Du får en introduktion till Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS), Nordplus och UHR:s övriga internationella program för högre utbildning. 

Deltagande är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Vid fler anmälningar än tillgängliga platser prioriteras personer som nyligen börjat arbeta med frågor som rör UHR:s program.

UHR bjuder på lunch och fika.

Program

9:00 Registrering och kaffe

9:30 Inledning

 • Presentation av UHR:s webbsida Utbyten.se
 • Nordplus, Nordic Master
 • Erasmus+
 • Minor Field Studies (MFS)

12:00 -13:00 Lunch

13:00 Fortsättning UHR:s program

 • Linnaeus-Palme
 • ASEM-DUO
 • Den Globala Skolan (DGS)
 • Praktikantprogrammet
 • Stipendier för avgiftsskyldiga studenter
 • Utbytestjänstgöring för statsanställda

Parallella pass
Vårt arbete med UHR:s internationella program:

 • Institutioner/utbildningsprogram delar med sig av sina erfarenheter
 • Samordnare från lärosäten delar med sig av sina erfarenheter

15:00-15:30 Fika

15:30 Kort genomgång av handläggningssystem (Mobility Tool+, Rauk etc)

16:00 Dagen avslutas

Anmälan

Anmäl dig till dagen här

Mer om programmen för internationellt samarbete

ASEM-DUO

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ kunskapsallianser

Erasmus+ förberedande besök

Jean Monnet

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

Nordplus högre utbildning

Praktikantprogrammet

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter