Anmälan är stängd.

Introduktionsmöte om internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning

Välkommen på introduktionsmöte om UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som börjat arbeta med internationalisering under det senaste året.

Mötet blir en introduktion till de internationella utbytesprogrammen för högre utbildning. Vi kommer att ge dig information om till exempel Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Nordplus och andra utbytesprogram.

Mötet är också en chans att ställa frågor till UHR om utbytesprogrammen och att träffa andra nyanställda som arbetar med samma frågor som du. 

Det kostar inget att delta.

Program

08:30 Inledning

  • Presentation av UHR:s webbplats Utbyten.se.
  • Introduktion till de biståndsfinansierade programmen
  • Programinformation Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS), ASEM-DUO.

Paus

  • Inkludering – breddad rekrytering till utbyten.
  • Nordplus och Nordic Master.
  • Utbytestjänstgöring för statsanställda.

Paus

  • Introduktion till Erasmus+.
  • Programinformation Erasmus+.
  • Samordnare från Linnéuniversitetet delar med sig av sina erfarenheter.
  • Ställ frågor till handläggare på UHR.

12:30 avslutar vi mötet

Anmälan

Anmälan till introduktionsmöte om internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning