Lyssna

Konferens: Kvalitet i APL utomlands

Konferensen vänder sig till dig som vill få inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta konkret med internationalisering och APL utomlands. Konferensen är full, men en reservlista finns för eventuella återbud.

Syftet med konferensen är att dela kunskap om hur internationell praktik kan kvalitetssäkras och genomföras som en del av den ordinarie utbildningen. Under konferensen får du som deltagare ta del av stöddokument, dela erfarenheter och lyssna till inspirerande exempel på hur en organisation kan arbeta före, under och efter en praktikperiod utomlands. Under dagen får du även veta mer om riskbedömning av praktikplatser och varför man bör göra en kartläggning av praktikplatsen innan man skickar elever/ studerande. Du får också veta mer om hur ett lärandeavtal kan formuleras samt hur Europass kan användas.

Läs mer om Europass på UHR:s webbplats.

Anmälan

Konferensen är full, men du kan anmäla dig till en eventuell reservplats. Mejla till KA1yrkes@uhr.se. 

Konferensen hålls i även i Göteborg 29 mars. Anmäl dig till konferensen i Göteborg.