Konferens: Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt, grönt och inkluderande

Välkommen till årets konferens med internationellt fokus! Lyssna till inspirerande talare och panelsamtal med representanter från olika spår inom vuxnas lärande. Självklart får du som deltagare också en presentation av vårt utbud av internationella samarbetsmöjligheter.

Vuxkonferens 2021.jpg

Program

Incheckning från och med klockan 8:15.

08:30-08.35 Moderator Patrik Gruczkun hälsar välkommen

08:35-8:40 Introduktion med interaktivitet

Vuxkonferens_LeneAndersen_foto_JakobBoserup.jpg

08:40-9:00 Demokrati och folkhögskolornas framväxt i Norden

Lene Rachel Andersen, dansk författare, futurist och filosof.  Föredraget hålls på svenska.

09:00-09:30 Lärande för internationellt hållbar och inkluderande utveckling

Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan i region väst.Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan, specialist på hållbarhetsfrågor med hjärtat i mångfalds- och demokratifrågor.

09:30-09:40 Möjlighet att ställa frågor

09:40-10:00 Utbud av samarbetsmöjligheter

Du får veta mer om vilka möjligheter som finns inom våra internationella program och vilka prioriteringar som gäller.

10:05-10:20 Paus

10:20-11:00 Panelsamtal

Med företrädare för bibliotek, muséer, folkhögskolor, utbildning inom kriminalvården med flera.

11:00-11:40 Valfri workshop utifrån målgrupp i breakout-rooms, inklusive paus

11:45-12:00 Återsamling och utvärdering

Anmäl dig

Du anmäler dig senast den 17 september.

Anmälan till Vuxnas lärande med sikte mot framtiden den 21 september

Vi mejlar länken till Zoom dagarna innan konferensen.

Varmt välkommen!

Medverkande på konferensen:

Lene Rachel Andersen, dansk författare, ekonom, futurist och filosof. Har bland annat skrivit boken ”The Nordic Secret” om framväxandet av en ny slags undervisning bland de nordiska länderna. 

Ann Dahlman, bibliotekschef i Vänersborg, representant för mobilitetsprojektet ”One library for all, all for one library”. Projektets syfte är att stärka bibliotekarierna med interkulturell kompetens för att bättre kunna bidra till integration av olika grupper av besökare, bland annat nyanlända.

Vuxkonferens_Anya_Feltreuter.jpgAnya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby och ordförande för en sektion i den internationella biblioteksföreningen IFLA. Van föreläsare och har deltagit i flera internationella samarbetsprojekt. Bloggar på svenska EPALE om vuxnas lärande främst utifrån ett biblioteksperspektiv.

Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan, lärare i historia, religion och svenska som andraspråk. Tidigare uppdragsledare inom vuxenutbildningen i Göteborg och rektor på folkhögskola. 

Patrick Gruczkun är utbildare och moderator med flerårig erfarenhet av formell och icke-formell utbildning för olika målgrupper, med fokus på offentlig sektor. Han är särskilt intresserad av frågor som rör inkludering, interkulturell kompetens och storytelling.

Anna Vuxkonferensen_AnnaHansen.jpegHansen, museichef vid Regionmuseet Skåne, med många års erfarenhet av att utveckla och leda EU-projekt. De senaste åren har Regionmuseet satsat på internationellt samarbete och deltar nu i ett flertal projekt, bland annat ett partnerskap inom Erasmus+, Creative Making for Lifelong learning.

Lina Remnert, internationell samordnare för Sveriges Folkhögskolor med fokus på Agenda 2030 och glokal hållbarhet. Lång bakgrund inom civilsamhället som projektledare och kommunikatör.

Camilla WinterCamilla Winter, Internationell koordinator på Vuxenutbildningen i Borås, EPALE-ambassadör och del i det nationella ECVET expertteamet. Vuxenutbildningen har flera Erasmus+ projekt.

 

Vuxkonferens_Henrik_Zipsane.jpg

Henrik Zipsane, VD för den europeiska museiakademin och gästprofessor vid Linköpings Universitet i lärande genom kulturarv. Har många års erfarenhet som museichef i Skandinavien och som forskare och expert i olika  internationella sammanhang.