Lyssna
Anmälan är stängd.

Konferens: Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt, grönt och inkluderande

Välkommen till årets konferens med internationellt fokus! Lyssna till inspirerande talare och panelsamtal med representanter från olika spår inom vuxnas lärande. Självklart får du som deltagare också en presentation av vårt utbud av internationella samarbetsmöjligheter.

Vuxkonferens 2021.jpg

Program

Incheckning från och med klockan 8:15.

08:30-08.35 Moderator Patrick Gruczkun hälsar välkommen

08:35-8:40 Introduktion med interaktivitet

Lene Rachel Andersen

08:40-9:00 Demokrati och folkhögskolornas framväxt i Norden

Lene Rachel Andersen, dansk författare, futurist och filosof.  Föredraget hålls på svenska.

09:05-09:40 Lärande för internationellt hållbar och inkluderande utveckling

Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan i region väst.

Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan, specialist på hållbarhetsfrågor med hjärtat i mångfalds- och demokratifrågor.

09:45 Paus

10:00-10:20 Utbud av samarbetsmöjligheter

Du får veta mer om vilka möjligheter som finns inom våra internationella program och vilka prioriteringar som gäller. Snabbkurs med Suzanne Jenner, programhandläggare på UHR.

10:20-10.55 Panelsamtal

Med företrädare för bibliotek, muséer, folkhögskolor, utbildning inom kriminalvården med flera.

11:00-11:40 Valfri workshop

Workshop utifrån målgrupp i breakout-rooms, inklusive paus.

11:45-12:00 Återsamling

Tips för hur ni går vidare, avslutande utlottning av priser.

Anmäl dig

Anmälan är stängd.

Vi mejlar Zoomlänk till anmälda deltagare dagarna innan konferensen.

Varmt välkommen!

Medverkande 

Moderator

Patrick Gruczkun modererar konferensen. Han är utbildare och moderator med flerårig erfarenhet av formell och icke-formell utbildning för olika målgrupper, med fokus på offentlig sektor. Han är särskilt intresserad av frågor som rör inkludering, interkulturell kompetens och storytelling.

Föreläsare

Lene Rachel Andersen, dansk författare, ekonom, futurist och filosof. Har bland annat skrivit boken ”The Nordic Secret” om framväxandet av en ny slags undervisning bland de nordiska länderna. 

Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan, lärare i historia, religion och svenska som andraspråk. Tidigare uppdragsledare inom vuxenutbildningen i Göteborg och rektor på folkhögskola. 

Panellister och workshop-medverkande

Mari Aaman och Marie Björup, rektor respektive utbildningssamordnare från Vuxenutbildningen i Lund. De är med i ett förberedande besök inom Nordplus för att skapa ett projekt kring interkulturell samv­erkan och olika former av elevbemötande. De deltar direkt från projektmötet i Estland.

Tina Bok, folkhögskollärare på Klarälvdalens folkhögskola. Lång erfarenhet av att samordna och delta i internationella projekt inom och utanför Europa, bland annat Erasmus+ och Atlas praktik.

Lena Broo, expert på området vuxenutbildning inom Lena Broo, expert på området vuxenutbildning inom kriminalvården.kriminalvården. Har varit med och utvecklat en lärcentrummodell med anställda lärare och har många års erfarenhet från nordiska nätverket för utbildning i fängelse. Hon var under några år ordförande i det europeiska nätverket, EPEA, European Prison Education Association.

Lisa Carlsson, biträdande rektor på Klarälvdalens folkhögskola. Lång erfarenhet av att samordna och delta i internationella projekt inom och utanför Europa, bland annat deltagande i kontaktseminarier, Nordplus vuxen, Erasmus+ och Atlas praktik.

Ann Dahlman, bibliotekschef och Ingrid Olofsson, bibliotekarie i Vänersborg. Representanter för mobilitetsprojektet ”One library for all, all for one library”. Projektets syfte var att stärka bibliotekarierna med interkulturell kompetens för att bättre kunna bidra till integration av olika grupper av besökare, bland annat nyanlända.

Anya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby.Anya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby och ordförande för en sektion i den internationella biblioteksföreningen IFLA. Van föreläsare och har deltagit i flera internationella samarbetsprojekt. Bloggar på svenska EPALE om vuxnas lärande främst utifrån ett biblioteksperspektiv.

Anna Anna Hansen, museichef vid Regionmuseet Skåne.Hansen, museichef vid Regionmuseet Skåne, med många års erfarenhet av att utveckla och leda EU-projekt. De senaste åren har Regionmuseet satsat på internationellt samarbete och deltar nu i ett flertal projekt, bland annat ett partnerskap inom Erasmus+, Creative Making for Lifelong learning.

Jim Nilsson, legitimerad yrkeslärare på Vuxenutbildningen i Karlshamn. Har lång erfarenhet inom internationaliseringsarbete från Erasmus+ projekt, vilket lett fram till en ackreditering för organisationen inom Erasmus+ 2021–2027.

Iwona Preis, VD för Intercult med Europa Direkt Stockholm och Smart. Har lång erfarenhet av internationella kulturprojekt inom och utanför Europa, bland annat som lead partner i Kreativa Europa, Erasmus + och Nordisk Kulturfond. 

Lina Remnert, internationell samordnare för Sveriges Folkhögskolor med fokus på Agenda 2030 och glokal hållbarhet. Lång bakgrund inom civilsamhället som projektledare och kommunikatör.

Daniel Rosén Älvbrandt, lärare vid Helsjöns folkhögskola. Sedan en planeringsresa 2018 inom Atlas planering har skolan ett samarbete med YMCA i japanska Kobe som numera bedrivs inom Atlas partnerskap.

Pia Tingvall, verksamhetsutvecklare på Coompanion Östergötland, representant från Erasmus+ projektet COPE. Projektets syfte är att lyfta och stärka kooperation som arbetssätt och grundläggande idé inom Europa.

Camilla Winter, internationell koordinator på Vuxenutbildningen i Borås.Camilla Winter, Internationell koordinator på Vuxenutbildningen i Borås, EPALE-ambassadör och del i det nationella ECVET expertteamet. Vuxenutbildningen har flera Erasmus+ projekt.

 

Henrik Zipsane, VD för den europeiska museiakademin och gästprofessor vid Linköpings universitet.

Henrik Zipsane, VD för den europeiska museiakademin och gästprofessor vid Linköpings Universitet i lärande genom kulturarv. Har många års erfarenhet som museichef i Skandinavien och som forskare och expert i olika  internationella sammanhang.