Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Consortium - Challenges and opportunities

Är din organisation Erasmus+ konsortiekoordinatorer inom KA120? På detta kontaktseminarium ges chansen att träffa andra i samma roll för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och skapa nya nätverk för framtida samarbeten.

Om seminariet

Kontaktseminariet vänder sig specifikt till Erasmus+ konsortiekoordinatorer (KA120) inom skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Ett krav är även att ni i er Erasmus+ ansökan har valt alternativet: “My organisation's objective is to support organisations in my field to join the programme and implement high quality activities in a coordinated way".

Genom seminariet ges ni möjlighet att, tillsammans med andra i samma roll, diskutera och komma fram till lösningar på utmaningar ni ställs inför som koordinatorer. Det är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter för framtida mobiliteter inom era projekt.

På seminariet kommer ca 50 deltagare, från över 10 länder, att närvara. Det finns 2 platser för svenska deltagare.

Ansök om en plats

Sista dag att ansöka om en plats är 14 februari.
Ansökan till kontaktseminarium: Consortium - Challenges and opportunities

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier