Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Empowering students in the digital age

Är digitalisering en prioriterad fråga på din skola? Ta chansen att delta i en konferens i München om hur skolan kan digitalisera undervisningen och  stärka eleverna i att orientera sig i det digitala landskapet och bli aktiva samhällsmedborgare.

Om seminariet

Konferensen kommer att presentera såväl vetenskapliga rön som innovativa Erasmus+ projekt inom ramen för temat. Den kommer också ge exempel på hur deltagarna kan dra nytta av projekt inom Erasmus+, inklusive eTwinning och European School Education Platform (ESEP). Deltagarna kommer att få diskutera och utveckla koncept för skolprojekt och skolutveckling genom att nätverka och diskutera med andra verksamma. Därmed får de chansen att hitta partners och initiera nya projekt inom Erasmus+ eller eTwinning. 

Ansök om en plats

Ansök om en plats senast 21 februari via SALTO

Det finns fyra platser för deltagare från Sverige.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier