Anmälan är stängd.

INSTÄLLD Kontaktseminarium om "Teaching and Learning in a Digital Age."

INSTÄLLD Välkommen på ett kontaktseminarium med fokus på digital undervisning och digitalt lärande inom högre utbildning. Deltagarna ska tillsammans prata om befintliga digitala metoder och verktyg men även upptäcka nya sådana och se hur dessa kan anpassas till internationell utveckling.

Internationalisering ställer allt högre krav på universitet och högskolor idag än tidigare. Förutom ökade kvantiteter av projektimplementering, student- och lärarmobiliteter kommer alltfler kvalificerade krav även på sättet att undervisa och på internationalisering på hemmaplan. Dela erfarenheter, diskutera möjligheter, nätverka och ta tillsammans fram nya lösningsfokuserade idéer på hur utmaningar kan lösas.

Här hittar du mer information om seminariet och hur du anmäler dig.