Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Green practices in Erasmus+ projects

Har din organisation ett pågående Erasmus+ projekt inom KA2 (partnerskap) med grönt förhållningssätt eller planerar ni att lämna in en sådan ansökan? Här ges chansen att under två dagar i Bratislava få inspiration från andra med liknande ambitioner.

Om seminariet

Kontaktseminariet Green parctices in Erasmus+ projects syftar till att samla deltagare med intresse för grön hållbarhet som vill anamma detta i sina pågående eller planerade Erasmus+ projekt inom KA2 (partnerskap). Under seminariet kommer deltagarna att presenteras för goda projektexempel inom Erasmus+ partnerskap, samt ges utrymme för erfarenhetsutbyte och närverkande.

Ansök om en plats

Ansök om en plats redan nu men senast 15 februari på SALTO-plattformen

Sverige har möjlighet att skicka två deltagare till seminariet.

Välkommen med din ansökan.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier