Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Networking to promote inclusion and diversity in the VET sector of the Erasmus+ programme.

Är du verksam inom yrkesutbildning och vill stärka din organisation i arbetet med mångfald och inkludering? Ta då tillfället i akt och sök till detta seminarium i Rom!

Seminariet syftar till att;
ge deltagarna en bättre förståelse för inkluderingsfrågor, särskilt i relation till andra prioriteringar inom Erasmus+;
ge dem verktyg för att kunna arbeta mer inkluderande samt utvidga deras internationella nätverk.

Seminariet kommer att centrera kring tre ämnen:
- Möjliggörande av internationell mobilitet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar,
- Inkludering av flyktingar, särskilt från Ukraina,
- Digital inkludering.

På seminariet kommer ca 60 personer att delta, från ett 15-tal länder. Från Sverige kan max två personer delta.

Ansök om en plats

Läs mer om konferensen och ansök om en plats senast den 19 aprilSALTO:s webbplats. 

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier