Anmälan är stängd.

För att få ett arbete idag krävs såväl yrkeskunskaper som social kompetens. Hur kan man förbereda sig på rätt sätt för att få både goda yrkeskunskaper, yrkeskompetens och social kompetens? Hur utvecklar man dessa kompetenser? Hur kan vi förutse vilka kompetenser som behövs i framtiden?

Ett av de mest beprövade sätten när det gäller kompetensutveckling är att göra praktik i ett annat europeiskt land. Varför är mobilitet så bra? Och hur påverkar en utlandspraktik själva yrkesvalet? Vi diskuterar hur vi kan nyttja mobilitetsprojekt för just karriärutveckling och karrärvägledning. 

Här hittar du mer information om seminariet och hur du anmäler dig.