Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Om ungas psykiska hälsa

Arbetar du med utbildning för ungdomar i åldrarna 15-25 år? Nu ges möjlighet till fortbildning inom det högst angelägna temat ungas psykiska hälsa. Ansök om en plats på detta seminarium i Belgrad, senast den 6 mars.

Om seminariet

Genom workshops, presentationer och diskussioner har seminariet som mål att öka kunskapen och insikten om ungas utveckling, med fokus på  psykisk hälsa. Även den egna yrkesrollen och dess vikt för att främja ungas psykiska välmående kommer avhandlas.

Under seminariet kommer deltagarna att presenteras för såväl gemensamma utmaningar som för praktiska verktyg, metoder och goda exempel i arbetet med unga. Deltagarna får även möjlighet att vidga sina nätverk med potentiella samarbetspartners inom temat.

Notera att seminariet inte är avsett för experter eller erfarna utövare inom området psykisk hälsa. Det syftar heller inte till att utbilda inom diagnostisering eller behandling av psykiska problem.

På seminariet kommer 15 personer, från sju olika länder, att delta.

Ansök om en plats

Ansökan görs på SALTO senast den 6 mars:

Ansökan kontaktseminarium: Youth mental health essentials: a training for educators and youth workers

Det finns två platser för svenska deltagare.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier