Lyssna

Kontaktseminarium för nya samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Ukraina

Välkommen till en digital utbildnings- och forskningskonferens för svenska och ukrainska lärosäten. Intresseanmälan öppen.

Konferensen är ett så kallat kontaktseminarium och erbjuder deltagare nätverkande och information om samarbetsmöjligheter inom bland annat Erasmus+-programmet.
Nytt för i år är att kontaktseminariet ges i ett digital format och att du som deltar kommer att få information om finansieringsmöjligheter inom utbildning och forskning.

Under två dagar träffas deltagare från såväl svenska som ukrainska lärosäten för att:

- lära sig mer om varandras utbildningssystem
- bygga en gemensam plattform för utbyte av kontakter och erfarenheter
- få möjlighet att hitta framtida samarbetspartners.

Är du intresserad av att delta på kontaktseminariet? Du kan redan nu göra en intresseanmälan:

Intresseanmälan kontaktseminarium Sverige Ukraina, 3 - 4 oktober 

Vid frågor eller funderingar kontakta eplushogre@uhr.se