Anmälan är stängd.

Träffa kollegor från övriga Europa och diskutera idéer och teman till ett projekt som stärker kvaliteten i förskolan. Genom Erasmus+ söker ni finansiering för att kunna genomföra ett utvecklingsprojekt tillsammans med andra länder. Välkommen till seminariet Quality in Early Childhood Education and Care!

Kvalitetsarbetet i förskolan och tidiga åldrar är ett högt prioriterat område inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Utvecklingsprojekt inom förskolan får varje år bidragsmedel genom programmet.

Du får möjlighet att nätverka, utveckla projektidéer och hitta partners för ett samarbete. Genom open space-övningar tar ni fram gemensamma teman för att kunna påbörja utkast till en projektidé. Vi berättar mer om programmet Erasmus+ och ger råd kring ansökan till programmet. Du får även ta del av goda exempel och lyssna till experter inom förskoleområdet.

Seminariet vänder sig till alla typer av organisationer som är intresserade av att samarbeta i ett partnerskapsprojekt med andra länder för utveckling av förskolan.

Arbetsspråket är engelska.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 31 oktober 2019:

Anmälan till kontaktseminarium i Stockholm den 9-10 december 2019

En plats per organisation är reserverad för svenska deltagare. Totalt kan 30 organisationer från Sverige delta.

Om du blir antagen

Blir du antagen till seminariet skickar vi dig ett mejl med beslutet och en länk där du ska registrera dig. Du får då också mer information om resebokning.

Bidragsnivåer

Hur mycket du kan få i resebidrag beror på hur långt du behöver resa. Kostnaden för seminariet och ditt boende betalar vi.

Ekonomi och bidragsnivåer

Så fungerar det

Mer om hur det fungerar att delta i ett studiebesök/kontaktseminarium