Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Walk The Talk, Long-Term Learning Mobility of Pupils (Dublin)

Är din skola nyfiken på möjligheten att skicka elever på långa elevutbyten? På detta kontaktseminarium i Dublin får ni både möjlighet att ta del av goda exempel och knyta värdefulla kontakter inför framtida projekt!

Om seminariet/aktiviteten

Syftet med seminariet är att sammanföra lärare, från hela Europa, som är intresserade av att ansöka om ett framtida KA1-mobilitetsprojekt, särskilt där långa elevmobiliteter inkluderas. Deltagarna kommer att få ta del av och utforska goda exempel, särskilt med fokus på hur långa elevmobiliteter kan främja aktivt medborgarskap. Genom seminariet får deltagarna chansen att bredda sina nätverk, hitta skolor att samarbeta med samt börja utveckla projektidér med varandra.

Seminariet kommer inhysa ca 50 deltagare från ett 15-tal europeiska länder, varav max två deltagare från Sverige.

Ansök om en plats

Läs mer och ansök om en plats senast den 15 mars på SALTO:s webbplats. 

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Information om Erasmus+ kontaktseminarier.