Lyssna

MIA - Mötesplats för internationell kompetensförsörjning till arbetsmarknaden

Konferensen MIA äger rum under Yrkesutbildningsveckan (WorldSkills Sweden) och riktar sig till yrkesutbildningar som exempelvis Komvux, YH och andra yrkesutbildningar som är intresserade av att veta mer om internationalisering.   Det finns fortfarande enstaka platser kvar och anmälan är öppen tills alla platser har fyllts. 

Hur kan vi dra nytta av internationellt samarbete för att stärka yrkesutbildningens relevans för arbetsliv och öka konkurrenskraften? Hur arbetar vi gemensamt för att yrkesutbildningar i Sverige ska kunna hämta hem kunskaper och färdigheter genom internationella samarbeten?

Konferensen ger en möjlighet till erfarenhetsutbyte, nätverkande och lärande för dig som arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning och yrkesutbildning för vuxna. Du får en inblick i de möjligheter som finns kring internationellt samarbete och utbyte inom yrkesutbildning.

Anmälan

Det finns fortfarande enstaka platser kvar och anmälan är öppen tills alla platser har fyllts. 

Anmälan MIA - mötesplats för internationell kompetensförsörjning 

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.
En avgift på 500kr tas ut om man uteblir trots anmälan.

Program

Ta del av programmet