Anmälan är stängd.

Har ni identifierat utmaningar inom utbildningsområdet som skulle kunna lösas med europeiskt samarbete? Genom Erasmus+ kan ni söka projektbidrag för att arbeta ihop med organisationer i andra europeiska länder.

Inom partnerskapet kan ni till exempel:

  • utveckla metoder och verktyg
  • utveckla kurser och undervisningsmoduler
  • utbyta erfarenheter och ta fram långsiktiga samarbetsstrategier.

Vi berättar mer om de möjligheter Erasmus+ erbjuder för organisationer som vill bidra till att stärka skola, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning.

Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som har drivit eller planerar att driva projekt inom Erasmus+!

Mer om Erasmus+ och strategiska partnerskap

Det här är Erasmus+

Högre utbildning:

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Förskola, grundskola, gymnasium (teoretisk inriktning)

Ersmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Vuxnas lärande utanför yrkeslärande:

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Yrkesutbildning, gymnasium med yrkesprogram, eftergymnasial yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande:

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Intressen