Lyssna

Nordplus café

Information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Kom och fika med Nordplushandläggare och kollegor! (Information in English below.)

Är du nyfiken på utbyten inom Norden och Baltikum? Eller deltar du redan i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt och vill dela dina erfarenheter med, och inspirera, andra? Varmt välkommen till programmet Nordplus digitala café!

Vid varje tillfälle får du både information från programhandläggare och andra medverkande, möjlighet att ställa frågor och att nätverka med kollegor. Den här gången fokuserar vi på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Cafét äger rum på engelska. Ta med dig en kopp kaffe och titta in hos oss!

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 25 mars. Anmälan till Nordplus café 26 mars

Mer information om Nordplus

Nordplus junior

Nordplusprogrammet

Information in English

Are you curious about exchanges within the Nordic countries and Baltic states? Maybe you’re already participating in a Nordic-Baltic cooperation project and would like to share your experiences with and inspire others. If so, we warmly welcome you to the Nordplus Programme’s digital café!

At each meeting, you’ll have the opportunity to receive information from programme administrators and other participants, ask questions and network with colleagues. This time we focus on exchanging experiences.

This café is conducted in English. Bring a cup of coffee and stop by!

Registration

Register by clicking on the link by March 25th. Registration to Nordplus café on March 26th

More information about Nordplus

Nordplusonline.org