Information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Kom och fika med Nordplushandläggare och kollegor! (Information in English below.)

Är du nyfiken på utbyten inom Norden och Baltikum? Eller deltar du redan i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt och vill dela dina erfarenheter med, och inspirera, andra? Varmt välkommen till programmet Nordplus digitala café!

Vid varje tillfälle får du både information från programhandläggare och andra medverkande, möjlighet att ställa frågor och att nätverka med kollegor. Även den här gången fokuserar vi på förskolan. 

Cafét äger rum på engelska eller skandinaviska beroende på vilka som deltar. Ta med dig en kopp kaffe och titta in hos oss!

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 28 september. Anmälan till Nordplus café 30 september

Mer information om Nordplus

Nordplus kontaktseminarium för förskolan

Nordplus junior

Nordplusprogrammet

Information in English

Are you curious about exchanges within the Nordic countries and Baltic states? Maybe you’re already participating in a Nordic-Baltic cooperation project and would like to share your experiences with and inspire others. If so, we warmly welcome you to the Nordplus Programme’s digital café!

At each meeting, you’ll have the opportunity to receive information from programme administrators and other participants, ask questions and network with colleagues. Our next meeting will once again focus on preschool.

The café is conducted in English or a Scandinavian language, depending on the participants. Bring a cup of coffee and stop by!

Registration

Register by clicking on the link by 28 September. Registration to Nordplus café on 30 September

More information about Nordplus

Nordplusonline.org