Lyssna
Anmälan är stängd.

Nyheter för inomeuropeisk mobilitet KA131: nya medel för utomeuropeisk mobilitet, korta doktorandutbyten och den nya ansökan

Vill du få en överblick över nyheterna som finns för inomeuropeisk mobilitet KA131, nya möjligheter för utomeuropeisk mobilitet och korta doktorandutbyten?

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat högre utbildning. Programmet ger dig och ditt lärosäte ekonomiskt bidrag för att utveckla och stärka er kompetens och verksamhet.

Mötet spelas in och går att ses i efterhand. 

Anmälan till informationsmötet

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar