Lyssna
Anmälan är stängd.

Nordiskt webbinarium om Erasmus+ lärarakademier/Nordic Erasmus+ webinar on Teacher Academies

Välkommen till UHR:s nordiska webbinarium om Erasmus+ lärarakademier, ett samarrangemang med programkontoren i Danmark, Finland, Island och Norge. Welcome to the Nordic Erasmus+ webinar on Teacher Academies 2024!

Detta digitala informationstillfälle kommer att ge dig som deltar en större insikt i Erasmus+ lärarakademier. Webbinariet riktar sig till organisationer verksamma inom högre utbildning, skolutbildning eller yrkesutbildning.

Mötet kommer hållas på engelska och ge en översikt av 2024 års utlysning av Erasmus+ lärarakademier. Vidare kommer tillfälle ges att ställa frågor och höra från andra nordiska organisationer med framgångsrika projekt inom programmet.

Program

Kl. 14.00 - 14.00   Välkommen!

Kl. 14.05 - 14.20   Teacher Academies – introduction till 2024 års utlysning

Kl. 14.20 - 14.40   Projektexempel 1: XXI-EU-TEACH - 21st Century European Teachers, VIA University College Aarhus

Kl. 14:40 - 15:00   Projektexempel 2: PhysEd-Academy: Physical Education Teacher Academy, Norwegian School of Sport Sciences (NIH)

Kl. 15:00 - 15:05   Paus

Kl. 15:05 - 15:20   Paneldiskussion

Kl.15:20 - 15:30   Frågor från publiken

Om anmälan

Anmäl dig senast den 1 mars.

Anmälan Nordiskt webbinarium om Erasmus+ lärarakademier

Vänligen notera att webbinariet kommer att spelas in.

Läs mer om Erasmus+ lärakademier

Nordic Erasmus+ webinar on Teacher Academies

This digital webinar, jointly arranged by the National Agencies in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, will give participants more insight into the Erasmus+ Teacher Academies action. It is aimed at organisations within higher education, school education and vocational education and training.

The webinar will be held in English and provide a brief overview of the current 2024 call, an opportunity to hear from other Nordic organisations with successful Teacher Academies and ask any questions you might have.

Agenda

2.00-2.05 pm   Welcome!

2.05-2.20 pm   Teacher Academies - Introduction to the 2024 call

2.20-2.40 pm   Project example 1: XXI-EU-TEACH - 21st Century European Teachers

2.40-3.00 pm   Project example 2: PhysEd-Academy: Physical Education Teacher Academy

Coffee break

3.05-3.20 pm   Panel discussion

3.20-3.30 pm   Questions from the audience

More information about Erasmus+ Teacher Academies on the European Commission’s website.

Registration

Please register by March 1st at the latest.

Registration Nordic Erasmus+ Webinar on Teacher Academies 

Please note that the webinar will be recorded.