Anmälan är stängd.

Välkommen till en kort introduktion till strategin följt av en uppdatering om vad som är aktuellt. Komplettera med att delta på en workshop i december för att prova på att använda den metodik som används i genomförandet.

Om seminariet

Seminariet är upplagt så att det både ska fungera som en introduktion till dig som är ny och en uppdatering av det som sker i strategin för dig som varit med ett tag. Bland annat om förankringen i de nya strukturfondsprogrammen samt om arbetet med att koppla ihop strategiskt utvecklingsarbete i medlemsländerna med strategins transnationella processer.

Anna Hagström, nationell koordinator för EUSBSR på Statsrådsberedningen, presenterar den nya handlingsplanen. Svenska institutet kommer att introducera den utlysning för projektinitiering som öppnar dagen efter.

Workshop i december: Testa på att arbeta makroregionalt

Prova också på att använda den metodik som används i genomförandet av EUSBSR. Tillfälle ges att hitta nya samarbetsparter och utveckla nya projekt inom ramen för strategin.

Workshopen äger rum den 7 december klockan 9:30-14:00.

De båda arrangemangen ska ses som en helhet. Vi rekommenderar därför att du deltar i båda.

Mer information och anmälan

Information och program för seminarium och workshop om Östersjöstrategin (pdf, 2 MB)

Anmälan till de båda arrangemangen:

Anmälan till seminarium och/eller workshop om Östersjöstrategin