Gå till huvudinnehåll

Återigen dags för UHR:s och Sidas nationella skolkonferens om lärande för hållbar utveckling. Årets tema är kreativitet för hållbar utveckling. Vi fokuserar särskilt på mål 13: "Bekämpa klimatförändringarna".

Mer än tre år har gått sedan världens länder enades om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. En av de stora utmaningarna är att uppnå mål 13 - bekämpa klimatförändringarna. Hur kan skolan vara med och bidra?

Hållbarhetsfrågor är komplexa och ibland kontroversiella och bottnar ofta i skilda värdesystem som kan försvåra gemensamma åtgärder och lösningar. Under årets upplaga av seminariet "Skolan möter världen" tittar vi på hur skolan kan främja ett verkligt lärande för hållbar utveckling genom kreativitet och nyskapande. I sin nya modul för hållbar utveckling betonar Skolverket vikten av att visa tilltro till den unga generationens förmåga att ställa den nuvarande ordningen på kant. Eleverna ska “finna nya kreativa sätt att handskas med utmaningarna och etablera nya vanor och nya sätt att hantera dem på samtliga nivåer i samhället”.

Varmt välkommen till två inspirerande halvdagar med många spännande programpunkter! Bland många andra medverkar Cecilia Uddén, Pär Holmgren, Susanne Mikhail Eldhagen och Thomas Melin.

Mer information om programmet och länk till anmälan finns på Den globala skolans webbplats.