Lyssna
Anmälan är stängd.

Skolledare i förskolan - inkludering och hållbar utveckling (online)

Välkommen till en förmiddag där du får ta del av och inspireras av erfarenheter och möjligheter för långsiktigt lärande för hållbar utveckling, praktiskt arbete med internationella projekt och nätverkande.

Program

09:00-09:10: Universitets- och högskolerådet hälsar dig välkommen

09:10-10:10: Att leda arbetet med lärande för hållbar utveckling

Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan i region väst.Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan i region väst, talar om ledarskap i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Vad säger forskningen, och hur kopplar man lärande för hållbar utveckling till förskolans systematiska kvalitetsarbete? I det här passet får du insikt i hur man säkerställer ett långsiktigt lärande för hållbar utveckling som påverkar förskolans verksamhet och resultat.

10:10-10:20 Paus

10:20–10:50: Hållbarhet och inkludering i förskolan genom Atlasprogrammet

Mia Lundqvist, rektor i förskolan.Mia Lundqvist, rektor i förskolan, berättar om ett Atlasprojekt med en förskola i Omaruru, Namibia.

Blåsut och Öxnereds förskolor är inne på andra året i ett Atlasutbyte med Axel Erikssons Preschool i Omaruru, Namibia. Mia delar med sig av sina erfarenheter kring hur man arbetar praktiskt med ett internationellt projekt i förskolan, ur både skolledar- och pedagogperspektiv.

10:50-11:15: Nordisk förskola - ett nordiskt nätverk för ledare i förskola

Annika Palmgren, skolutvecklare inom förskolaAnnika Palmgren, skolutvecklare inom förskola, biträdande projektledare i Nordplus juniorprojektet Nordisk förskola.

Nordisk förskola är en mötesplats för nordisk internationalisering med det kollegiala samtalet och lärandet i fokus för ledaren.

Nordisk förskola verkar för internationalisering inom och utanför Norden. Med ett riktat fokus på grön hållbar omställning samt profession, demokrati, integration och jämställdhetsutveckling inom förskolan i Norden.

11:15-11:30: Diskussioner i breakout rooms

11:30-11:40: Erasmus+ for Early Childhood Education and Care

En snabbtitt på resultat och analys.

11:40-12:00: Möjligheter till samarbete och utbyte

Du får veta mer om vilka möjligheter som finns inom våra internationella program och verktyg. Efter det avrundar vi dagen.

Anmäl dig

Du anmäler dig senast den 23 augusti.

Anmälan till Skolledare i förskolan den 25 augusti 2021

Vi mejlar länken till Zoom dagen innnan mötet.