Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Small Scale Partnerships for stronger sustainable strategies in School Sector

Välkommen till ett två-dagars kontaktseminarium på Malta som fokuserar på möjlighet till nätverkande, att utveckla projektidéer och stärka hållbarhetsaspekten. För dig som arbetar inom skola.

Om aktiviteten

Kontaktseminariet på Malta stävar efter att stödja skolor och organisationer inom skolutbildning i att

  • utveckla projektidéer för småskaliga partnerskap och/eller samarbetspartnerskap på temat hållbarhet;
  • öka kunskapen om kraven för Erasmus+-ansökningar inom partnerskap, behörighetskriterier och finansieringsmekanismer;
  • utveckla färdigheterna att leda ett projekt av god kvalitet; möjliggöra nätverkande och att hitta projektpartner;
  • kunna formulera projektförslag och fylla i ansökningsformuläret.

Av deltagarna förväntas aktivt deltagande.

Ansök om en plats

Sista anmälningsdag är 6 december 2023. Ansökning och mer information om seminariet finns på SALTO. Två platser finns för svenska deltagare.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium eller tematiskt seminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier