Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Study Visit on Sustainability in Schools

Välkommen på ett kontaktseminarium i Bonn, Tyskland. För dig som vill besöka skolor med fokus på hållbarhet, samt knyta kontakter med kollegor från hela Europa för framtida samarbeten inom Erasmus+ eller eTwinning.

På programmet står bland annat information och nätverkande kring Erasmus+ mobilitet och digitala partnerskap genom eTwinning (inklusive plattformen European School Education Platform). Dessutom arrangeras besök på skolor i regionen som har Erasmus+ projekt på temat hållbar skolutveckling, liksom en workshop kring de globala målen.


Ansök om en plats

Ansök om en plats senast den 8 januari på SALTO-plattformen.

Tre platser finns tillgängliga för svenska deltagare.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier