Lyssna
Anmälan är stängd.

Tematiskt seminarium i Riga om grön hållbarhet

Är din organisation redan projektägare eller funderar ni på att starta projekt inom Erasmus? Ta chansen och delta i detta tematiska seminarieum i Riga, Lettland om grön hållbarhet inom Erasmus och EU. För svenskt deltagande prioriteras deltagare inom Erasmus partnerskap (KA2). Sista ansökningsdag är den 22 januari

Green Practices for Increasing Environmental Sustainability

Ett tematiskt seminarium med syfte att fördjupa förståelsen för den gröna prioriteringen om Erasmus+ genom inslag och diskussioner kring policy, stöd och riktlinjer, nationell och internationell kontext samt användbara resurser och praxis. Som alltid står även nätverkande på programmet.

Om seminariet

På seminariet kommer ca 100 deltagare från ett tjugotal länder att få möjlighet att komma samman för att dels öka sin förståelse för hur man bättre kan ta i beaktande den gröna prioriteringen inom Erasmus, dels nätverka för lärande och för nya samarbetspartner. Det blir också en klimatdiskussion i form av rollspel. Det finns två platser för deltagare från Sverige.

Ansökan

Sök om en plats redan idag men allra senast 22 januari. Ansökningsformulär och mer information finns på:  SALTO-plattformen

Så fungerar det

Att delta i ett tematiskt seminarium eller ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier