Lyssna
Anmälan är stängd.

Tematiskt seminarium: Participation in democratic life and promoting EU elections in general education schools

Vill du och din skola hitta nya sätt att uppmärksamma och undervisa om det kommande EU-valet? Ta då chansen till fortbildning på detta seminarium i Estland i slutet av april!

Om seminariet/aktiviteten

Seminariets huvudsakliga syfte är att öka förståelsen och medvetenheten om en av de fyra prioriteringarna inom Erasmus+, nämligen deltagande i det demokratiska livet. Ett av målen är även att ge deltagarna praktiska verktyg för att uppmärksamma och öka medvetenheten om EU-valet i deras skolor. Fokus är både på hur skolor kan arbeta inför valet och hur de kan arbeta med analys och förståelse av valresultaten. Genom att delta i detta internationella seminarium får du även chansen att nätverka och hitta nya potentiella partners för framtida Erasmus+ samarbete.

Seminariet kommer att inrymma ca 40 deltagare från ett flertal europeiska länder. Från Sverige kan max tre deltagare vara med.

Ansök om en plats

Ansök senast den 10 mars, via  SALTO:s webbplats.

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier.