Webbinarium: Europauniversitet – ett paradigmskifte i svensk högskoleutbildning?

Under årets ErasmusDays anordnar Universitets- och högskolerådet en paneldiskussion om EU-kommissionens prestigesatsning Europauniversitet. Välkommen att lyssna till ett spännande samtal!

Vilken betydelse kommer Europauniversitet att ha för den svenska högskoleutbildningen? Hur förändras högskolan när det blir allt fler integrerade utbytesperioder för studenter, forskare och övrig personal?

 I panelen

  • Maria Linna Angestav, tf generaldirektör, UHR
  • Anders Söderholm, generaldirektör, UKÄ
  • Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet
  • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
  • Petter Elgh, styrelseledamot Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S), ordförande i Utbildningsutskottet

Om Europauniversitet

2018 lanserade EU-kommissionen prestigesatsningen Europauniversitet, European Universities. Syftet med Europauniversitet är att öka kvaliteten och konkurrenskraften för den europeiska utbildningen genom omfattande samarbeten mellan lärosäten i Europa. I Sverige är det nu elva lärosäten som ingår i allianser med andra lärosäten i Europa som är Europauniversitet.

Mer om Europauniversitet på EU-kommissionens webbplats

Anmälan är stängd.