Webbinarium: European Digital Service Infrastructure och MyAcademicID

UHR håller i samarbete med Sunet ett webbinarium om projektet MyAcademicID och autentisering av studentdata.

Inom det nya Erasmus+programmet där digitalisering av studentutbyten är högt prioriterade är ett säkert sätt att autentisera studentdata avgörande för det fortsatta arbetet.

Vi kommer att gå igenom verksamhetens behov, hur långt MyAcademicID kommit med den digitala plattformen och vad som behövs för att komma vidare och vilka alternativ som finns.

Anmälan

Anmälan till webbinarium om MyAcademicID (Sunet)