Anmälan är stängd.

Välkommen till en digital workshop med fokus på EU:s Gröna giv och hur det praktiska arbetet inom EU:s Östersjöstrategi bedrivs för att stödja det strategiska utvecklingsarbetet i myndigheter och organisationer.

Workhoppen är praktiskt inriktad och ger en bra bild av hur det konkreta arbetet genomförs inom EU:s Östersjöstrategi, en av Europas fyra makroregionala strategier.

Arbetsmetoden, som du får prova på, är inkluderande, inriktad på samskapande och vänder sig till utvecklingsansvariga eller motsvarande i offentlig, privat och ideell sektor. Arbetet sker tvärsektoriellt och omfattar flera styrnivåer.

En stor del av workshoppen genomförs i mindre grupper. Cirka två veckor före workshoppen gör vi en preliminär gruppindelning och tar kontakt med registrerade deltagare för att planera in ett kort förmöte. Mer information om bland annat detta:

Inbjudan och program Prova på makroregionalt samarbete (pdf, 1 MB)

Anmälan

Du anmäler dig senast den 11 maj:

Anmälan till workshopen Prova på makroregionalt samarbete

Under workshopen använder vi den digitala whiteboarden Mural.

Väl mött den 25 maj!