I Sverigekartan har vi sammanställt antalet ansökningar om internationell skol- och vuxenutbildningsverksamhet. I kartan finns information mellan 2003 och 2016 och du kan se:

  • antalet ansökningar från län, kommuner och organisationer
  • hur många som beviljats medel och hur mycket varje organisation beviljats
  • skolor som deltagit i digitala samarbetsprojekt via eTwinning.

    Sverigekartan - internationellt samarbete i våra kommuner.

De program som skolor och andra organisationer deltar i och som finns representerade i kartan är – förutom de aktuella programmen Erasmus+, Den globala resan, Atlas, Athena, Nordplus och eTwinning – också Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci och Studiebesök från det tidigare Programmet för livslångt lärande (2007–2013) och dess föregångare.

Sverigekartan - internationellt samarbete i Sveriges kommuner

Det kan ibland ta en stund att ladda upp en sida.