Lyssna

Vikten av att synas och höras

Bygg in spridningsaktiviteter redan i planeringen av projekten. Kontinuerlig spridning och förankring under projekttiden ger en extra skjuts på vägen och de erfarenheter ni gör och de kunskaper ni tillägnar er blir efterfrågade.

Utgå från följande frågor:

  • Vilket slutresultat av aktiviteten/projektet förväntar vi oss?
  • Vilka utbildningsbehov/lärbehov svarar de mot?
  • Vem är användare och/eller slutgiltig mottagare av projektresultaten?
  • Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att sprida och säkerställa att projektresultaten tas tillvara och används?
  • Vad har vi för tidsschema, medel och tillgängliga resurser?

Förankra i tid och involvera slutanvändarna

Lika viktigt som att sprida era resultat är att förankra i rätt tid och målgrupper. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

Uppmuntra återkoppling i olika former – involvera slutanvändare och andra viktiga målgrupper i ett tidigt stadium och få dem att känna sig delaktiga i projektet. Resultatet paketerar ni på ett attraktivt sätt.

Dra nytta av resultaten

I den sista fasen i slutförandet av ett projekt måste ni säkerställa att det ni åstadkommit verkligen får ett värde och används i den fortsatta verksamheten, i er organisation och av andra.

Hur sprider man sina resultat och sitt projekt?

Hur ni sprider era resultat och projekt beror helt på vad ni vill uppnå och givetvis på projektets karaktär.

Gå ut via media

Vill ni nå fler potentiella användare och beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt.

Bjud in slutanvändarna

Försäkra er om att de som ska förmedla och använda projektets resultat vet vad som är på gång. Bjud in på förhandsvisningar, uppmuntra att ge återkoppling och använd slutanvändarna som testgrupp när ni ska testa prototyper.

För vidare till kollegor

Oavsett projekt måste kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet föras vidare till kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang.

Bli en del av något större

Bestäm redan i planeringsfasen vad ni vill uppnå och hur ni tänker sprida information om projekt och resultat. Genom planering i god tid, hittar ni sätt att lyfta ert arbete, projektorganisationen och stärker möjligheterna för projektet och dess resultat att leva vidare.