Inspireras av projekt inom högre utbildning

2019-04-25

Inspireras av människor som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Här får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidarebildning i ett annat land kan göra för dig och din högskola.