Lyssna

Inspireras av projekt inom högre utbildning

Inspireras av människor som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Här får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidarebildning i ett annat land kan göra för dig och din högskola.

Så har andra gjort