Lyssna

Inställd praktik löstes med online-utbildning

Coronapandemin satte stopp för lärarstudenternas praktik i kenyansk, indisk och japansk skola. Men det löste Linköpings universitet genom att arrangera kursen online. ”Vi vill behålla intresset för globala frågor hos våra studenter”, säger universitetslektor Per-Olof Hansson.

Den fem veckor långa verksamhetsförlagda utbildningen som erbjuds alla lärarstudenter på Linköpings universitet gick inte att genomföra denna sommar. Många blev besvikna, både lärarstudenterna vid Linköpings universitet och de mottagande skolorna i Kenya, Indien och Japan. Coronapandemin satte stopp för allas planer.

– Men skolorna vi hade tänkt besöka ville fortfarande ha hjälp med undervisningen och efterfrågade våra lärarstudenter. Det gjorde att vi snabbt arrangerade om kursen till att bli online istället. Det var också en viktig lösning för att behålla intresset för globala frågor hos våra studenter, berättar Per-Olof Hansson, som är ansvarig för pilotprojektet och undervisar i ämnesdidaktik inom samhällskunskap och forskar i mobilt lärande/m-learning, främst i Kenya och Etiopien.

Studenter undervisade i realtid i Japan

Efter att Den globala skolan haft sitt förberedande informationsmöte om målen för hållbar utveckling och vilka övningar som går att använda i undervisningen, satte sju studenter igång med att undervisa på skolorna i de olika länderna on-line.

– Jag observerade lektionerna och bedömde studenterna utifrån informationen jag fick från deras handledare. Det var mycket intressant, under en engelskalektion i Japan bar alla elever munskydd och i Nairobi satt alla syskon och grannar i bakgrunden när eleverna undervisades i matematik.

Lärarstudenen Hampus Heljasvaara tycker att det har fungerat förvånansvärt bra under de förutsättningar som han arbetade utifrån.

– Att inte ha något annat än det engelska språket, gester och bilder att kommunicera med via kameran och projektorn tvingade mig att hitta vägar till tydlighet på ett annat sätt än i det svenska klassrummet. Men att jag trots krisen faktiskt kan undervisa i realtid i Japan känns otrolig, säger Hampus Heljasvaara.

Den globala skolan gav värdefulla kunskaper

Introduktionen från Den globala skolan tyckte han var en bra inkörsport till sommarkursen.

– Den var väldigt givande. Det är viktig kunskap som alla, speciellt vi lärarstudenter, bör ha med sig in i sitt framtida arbete. Jag hade mindre koll på läget i världen än jag trodde, säger Hampus Heljasvaara.

Kursen kan komma att fortsätta att drivas online även i framtiden menar Per-Olof Hansson. Det kan bli ett värdefullt komplement för utresande studenter att få undervisning före och efter en resa, men även för studenter som kanske inte har tid att vara borta i fem veckor men som ändå vill undervisa och få globala erfarenheter.

– Jag kan också tänka mig att att ta hjälp av de utländska skolorna för att genomföra övningar med mina studenter, säger Per-Olof Hansson.

Är det värdefullt för dina studenter att få resa utomlands för praktik?

– Ja, det är oslagbart med egna erfarenheter av människors olika livsvillkor. Det behövs fysiska möten för att skapa djup förståelse för kontexten. Dessutom är det viktigt för lärarstudenterna att få möta andra utbildningssystem, se hur lärare undervisar och examinerar i andra länder, elevers situation och lärande, säger Per-Olof Hansson.

Den globala skolan

 Den globala skolan, DGS, jobbar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Den ger också stöd till kommuner och beslutsfattare. Det kostar inget att använda Den globala skolan - den är en del av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Varje år arrangerar DGS seminarier runt om i Sverige tillsammans med samarbetspartners. Seminarietemat anknyter alltid till någon av aspekterna av lärande för hållbar utveckling. Bakom seminarierna står åtta regionansvariga som alla är experter på didaktik och hållbar utveckling. Verksamheten bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030, Sveriges nationella hållbarhetsmål och målen som finns i läroplaner och andra styrdokument för förskolor och skolor.

 Den globala skolan