Lyssna

Internationellt samarbete kring nytt masterprogram

Ett partnerskapsprojekt inom Linnaeus-Palme har fått Högskolan Väst i Trollhättan och University of Western Cape i Kapstaden att börja bygga upp en gemensam digital plattform för ett masterprogram. ”Om ett år ska vi vara igång på allvar”, säger professor Per Assmo.

Högskolan Väst hade planerat att ta emot sina sydafrikanska lärarkollegor i ett samarbetsprojekt inom Linnaeus-Palme partnerskap under hösten 2020. Men pandemin gör att de nu måste mötas på distans istället.

– I projektet samarbetar vi och bygger gemensamma kurser både fysiskt och online för våra studenter och lärare inom vårt kandidatprogram på Internationella programmet för politik och ekonomi samt inom vårt magisterprogram i internationell politik. Men nu kommer vi att slutföra vårt projekt på digital väg, säger Per Assmo, professor i kulturgeografi med inriktning mot utvecklingsfrågor.

Digitalisering ett viktigt steg i utvecklingen

Arbetet har fått de båda universiteten att vilja vidareutveckla projektet och nu bygger de upp en digital plattform för att gemensamt kunna driva ett internationellt tvåårigt masterprogram i arbetsintegrerade politiska studier. Det har under flera år efterfrågats av såväl svenska som internationella studenter.

– Att vi vill skapa den på digital väg handlar om akademisk hållbarhet. Vi ska jobba tillsammans fast vi sitter på var sitt håll på jorden. Om ett år ska vi kunna erbjuda en webbaserad undervisning/forskningsplattform och bland annat organisera kurser on-line på båda campus samtidigt och enligt ett fast schema, säger Per Assmo.

Han tycker det är synd att deras studenter inte kan resa och möta en annan kultur på plats på grund av coronapandemin men hoppas på att kunna skicka iväg och ta emot studenter och lärare på nytt efter nyår. Förståelsen för andra kulturer är oerhört viktig. Men det digitala steget är ett viktigt steg framåt i utvecklingen, menar Per Assmo.

– Det ger oss en internationellt kollegial relation och en ny akademisk kunskap av internationell karaktär. Vi har nu siktet inställt på att jobba med en ny sociokulturell miljö. University of Western Cape har en hög andel av studenter från multikulturella socioekonomiskt svagare miljöer precis som vi. Vi är en perfekt match, vi arbetar med liknande utmaningar.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Linnaeus-Palmeprogrammet har varit nödvändigt för att komma igång med det som vi nu tänker vidareutveckla. Utan det hade inte våra lärare och studenter kunnat resa till varandra och få de erfarenheter som vi nu bygger vidare på. Genom programmet skapar vi kontakter, samarbeten och utbyten.

Han uppmuntrar intresserade att lägga ner tid och engagemang på sina projekt, annars blir det svårt att utvecklas vidare.

– Och det krävs en rejäl input från lärosätet. Min rektor är mycket intresserad och uppmuntrande. Jag har fått både tid och resurser för att arbeta med det här, säger Per Assmo.

Linnaeus-Palme

Programmet ger lärosäten möjlighet att etablera långsiktiga, ömsesidiga partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv höjs kvaliteten på utbildningen och bidrar till strategiskt internationaliseringsarbete, kapacitetsutveckling och ett breddat intresse för utvecklingssamarbete hos unga.

Linnaeus-Palme partnerskap