Lyssna

Bättre kontakt mellan skola och arbetsliv

Teoretiska gymnasieutbildningar saknar alltför ofta tillräcklig kontakt med den arbetsmarknad som väntar eleverna några år senare. Genom utbytesprogrammet Nordplus Junior har Lugnetgymnasiet i Falun arbetat för att förbättra det förhållandet – i ett internationellt projekt där de samarbetat med såväl en partnerskola på Island som svenska och isländska företag.

– Ju närmare vi får eleverna till samhället och verkligheten runt skolan desto mer öppnar vi dörrarna åt dem, säger Steven Hunter Lindqvist, lärare på ekonomiprogrammet.

Steven Hunter Lindqvists grundidé var att starta ett projekt där de skulle lära sig mer om ett annat lands ekonomi och utbildning, och få inblick i andra skolors och företags sätt att jobba och samarbeta.

– Eleverna har oerhörda möjligheter och erfarenheter av kommunikation och informationsinhämtning. Men de saknar den praktiska erfarenheten och kontakterna med arbetsmarknaden. Det är här involveringen av företag är så viktig, konstaterar han.

Kontaktförmedling genom högsta ort

Det fanns tidigt ett önskemål att få till ett samarbete med en skola på Island, men han visste inte riktigt hur han skulle gå tillväga. På vinst och förlust plockade han därför upp telefonen och ringde till undervisnings-, forsknings- och kulturministeriet i Reykjavik. Det gick bättre än han kanske vågat hoppas på. Inte nog med att han fick svar, han blev kopplad till Islands utbildningsminister som genast upplyste om ”… den perfekta skolan för er att samarbeta med”.

Resultatet blev ett samarbete med Verzlunarskóli ,som är en av de mest prestigfyllda gymnasieskolorna på Island, specialiserade inom ekonomi och handel. Genom Nordplus Junior sökte skolorna – och blev beviljade – medel för att kunna genomföra projektet.

– Det stöd vi fick genom Nordplus underlättade definitivt. Vi har kunnat resa med våra elever och ta emot elever från Island här hos oss.

De fysiska mötena blir avgörande

Att projektet kunde kombinera näringslivskontakter med en internationell dimension har varit en framgångsfaktor menar Steven Hunter Lindqvist. Och möjligheten att träffa varandra fysiskt är också viktig.

– De kulturella och nationella barriärerna bryts ner. Det som blir personligt blir också avgörande: att arbeta tillsammans och lära känna varandra. Involveringen av företag för också eleverna närmare verkligheten.

Jenny Åman och Sarah Hedman, två av eleverna som deltagit i projektet, håller med.

– Att få in ett företag i utbildningen ger en helt annan praktisk insikt än man kan få i klassrummet, förklarar Jenny. På Island besökte vi till exempel ett företag som arbetat sig genom den ekonomiska krisen.

– Det gav oss en djupare insikt i vad Island gått igenom och de faktiska effekterna av den globala finanskrisen, stämmer Sarah in.

Under dagarna på Island hann de också med att besöka såväl värmekraftverk som turista en del tillsammans med sina nyfunna isländska vänner.

– Det bästa har ändå varit att få möjligheten att träffa elever från ett annat land och knyta nya kontakter. Vi har fortfarande kontakt på Facebook, säger både Sarah och Jenny.

Kontakt med skolor viktigt för framtida rekrytering

Vad har då företagen för intresse av att delta i ett projekt mellan två gymnasieskolor? Arctic Paper Grycksbo, som är en av de största arbetsgivarna i Falun, är ett av de företag som valt att engagera sig. Personalchefen Kaj Hansson ser samarbetet med stadens gymnasieskolor som mycket viktigt för återväxten i företaget.

– Vi har ett stadigt underskott på kompetens i förhållande till efterfrågan. För oss som företag och arbetsgivare, särskilt i glesbygden, måste vi fråga oss hur vi håller oss intressanta och attraktiva. Därför ser vi till att etablera kontakt med utbildningar och ungdomar. Vi samarbetar med gymnasieskolor, erbjuder praktikplatser och sommarjobb med mera. För att skapa intresse för vår verksamhet.

Idéer om fortsatt samarbete

Steven Hunter Lindqvist är nöjd med hur projektet och samarbetet med Verzlunarskóli har fungerat. De kommer nu att fortsätta ett år till.

– I det här projektet har vi haft med byggstenarna i industrin i båda länderna: papper, energi, turism och även banksystemet. Vi har kunnat lära av varandra och dra nytta av varandras styrkor.

Hur kan fler dra nytta av ett sådant här projekt, mer än just de som var med?

– Jag har funderat ganska mycket på det. Man kan inte reproducera det vi gjort för alla framtida elever. Men jag ser stora möjligheter med hjälp av IT. Vi kan till exempel utbyta föreläsningar med varandra, där vi bjuder på det vi är bäst på inom respektive skola, säger Steven Hunter Lundqvist.

Fotnot: sedan projektet genomfördes har ekonomiprogrammet flyttats till Kristinegymnasiet.