Lyssna

När dåvarande Älvkullegymnasiet i Karlstad 2016 sökte bidrag från Erasmus+ för ett internationellt mobilitetsprojekt för lärare var hållbarhetstemat givet. Efter ett besök i Ljubljana i Slovenien kom deltagarna hem med många nya idéer och idag fem år senare lever det nya hållbarhetstänket fortfarande.

– Det handlar om kunskap som långsamt sprids och utvecklas, säger Ann-Kristin Hamberg, lärare och projektägare. Det har verkligen inte dött ut.

Projektet ”Sustainablity and beyond” började i Älvkullegymnasiets behov. Skolan skulle slås ihop med en annan gymnasieskola i Karlstad – Sundstagymnasiet – och lärarna ville lära sig mer om bland annat grön hållbarhet och hur man i en ny skolbyggnad kan utgå från det mest miljövänliga. Valet av destination föll på Ljubljana som 2016 var Europas miljöhuvudstad och där skolan dessutom hade en bra kontakt sedan tidigare. 

Integrerat hållbarhetsperspektivAnna-Karin Hamberg

Lärare i fysik, kemi, arkitektur och samhällsbyggnad på teknikprogrammet reste till Ljubljana för att jobbskugga kollegor. De ville ta reda på hur slovenerna tänkte kring att bygga miljövänligt och hur de lyfte in det i undervisningen.

– Projektet skyndade på vårt tänk, säger Ann-Kristin Hamberg. Vi ville integrera hållbarhet i alla kurser, lära oss mer och utvecklas. Först nu ser vi egentligen hur mycket det gav. Två skolor har blivit en, vi har ett hållbarhetsperspektiv i undervisningen, skolmaten är hållbar, vi har inget matsvinn, alla har egna muggar och vi ordnar klädbytardagar för till exempel studentkläder.

Blir det en fortsättning?

– Gärna. Vi åkte iväg och hämtade kunskap och nu har vi förvaltat den. Vi har jobbar jättemycket med hållbarhet sedan dess. Nu kan det vara dags att åka ut igen och få ny input!

Kan ni tänka er att satsa även på ett grönt genomförande nästa gång?

– Det skulle vara en jätterolig fortsättning! Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det ett motstånd i att sätta tio personer på ett flygplan i ett projekt som handlar om miljö. Att satsa på ett grönt genomförande skulle vara väldigt spännande. Då finns ju ingen motsättning mellan genomförande och tema.

Mer om ”Sustainability and beyond”

Projektet finansierades genom Erasmus+ mobilitet skola. I projektet ingick även andra delar av hållbarhet som olika perspektiv på att lära ut historia och religion, språkundervisning för bättre integration och kommunikation med nyanlända – och ett lärarutbyte i engelska York.