På Angeredsgymnasiet i nordöstra Göteborg går 880 elever som tillsammans talar omkring 70 olika språk. Rektor Patrick Gladh kallar skolan för en produkt av en globaliserad värld och arbetar strategiskt med internationalisering för att höja skolans kompetens kring globala frågor och kulturell förståelse.

Mångfalden på Angeredsgymnasiet gör att många världshändelser får en direkt effekt i klassrummen eftersom det nästan alltid finns någon elev med personlig koppling till platsen. Men för att inte kontakten med omvärlden ska bli enkelriktad måste skolan också söka sig ut, menar Patrick Gladh. Därför har internationella samarbeten och utbyten blivit en viktig del av Angeredsgymnasiets verksamhet.

Genom åren har skolan bland annat haft elevutbyten med Finland, Tyskland och Nicaragua, men i takt med att allt fler elever med bakgrund i Mellanöstern och östra Afrika börjat på Angeredsgymnasiet har internationalisering också blivit ett strategiskt verktyg för en specifik situation.

Kunskap om elevernas bakgrund

2011 tog skolan fram Vision 2015. Ett av målen med visionen var att utveckla samarbeten med östra Afrika och på sikt även med Mellanöstern. När möjligheten att delta i Den globala resan till Uganda dök upp var skolan inte sen att söka, och i februari 2014 gav sig Patrick Gladh och två av skolans lärare iväg.

- För att kunna möta våra två största elevgrupper på bästa sätt behöver vi lära oss mer om områdena de kommer ifrån. Om kulturen och klimatet, hur styret fungerar och hur det sociala livet ser ut. Att åka på en global resa med Den Globala Skolan är bland det bästa jag gjort som skolledare. Vi kom väldigt nära det ugandiska vardagslivet och skolorna på landsbygden.

Fler perspektiv i klassrummet

Gruppen från Angeredsgymnasiet hittade en skola i Entebbe som svarade mot deras krav på konfessionsfri miljö och inledde ett samarbete. Med hjälp av medel från programmet Atlas har de genomfört förberedande besök och har nu ett pågående partnerskap med ömsesidiga utbyten. Och även om bara ett fåtal elever kunnat resa har skolan varit noga med att aktivera hela klassen i arbetet.

Patrick Gladh:

- Vi har försökt involvera samarbetet i alla ämnen där det varit möjligt. När vi talat om Afrika har vi kunnat konkretisera och plocka upp hur ungdomar från de aktuella områdena ser på sina länders utveckling. Det kan vara ganska stor skillnad på deras historiesyn och det vi lär ut i Sverige. De elever som har med sig egna och föräldragenerationens erfarenheter och berättelser får känna stolthet över sitt ursprung och ser det som en viktig del av utbildningen.

Förståelse skapar förutsättningar

Förutom en nyanserad ämneskunskap och individuella effekter hos eleverna har utbytet med skolan i Entebbe bidragit till att utveckla Angeredsgymnasiet som helhet, enligt Patrick Gladh. Det handlar dels om lärarnas möjlighet att förstå elever från olika regioner, dels om skolans attraktionskraft.

- Att delta i ett utbytesprojekt ger en helt annan insikt i förutsättningarna i ett landområde. Genom lärarnas kunskap ökar möjligheten för eleverna att nå målen med svensk utbildning och då blir det också lättare för dem att integreras i samhället.

- Jag tror också att skolan blir mer attraktiv i närområdet om man vet att vi samarbetar med de regioner man kommer ifrån. Det gör oss helt enkelt bra på att möta eleverna och hantera situationen.