Lyssna

”Lektionsbank” ska få fler elever intresserade av språk

En digital ”bank” fylld med planerade språklektioner och med en motivationsstrategi. Det har Spykens gymnasieskola i Lund skapat med hjälp av ett Erasmus+projekt. ”Vi hoppas få fler elever att upptäcka vad språk kan öppna för dörrar till en global värld”, säger Elisabeth Hultman, lärare på skolan.

Vilka är ni?

– Vi som har genomfört projektet är Spykens gymnasieskola i Lunds kommun. Skolan erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Estetiska programmet.

– Våra partnerskolor i projektet var Liceo statale G. Marconi i Pescara Portanuova, Italien,  Erzbischöfliches St. Irmengard-Gymnasium i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland,  Agrupamento de Escolas Latino Coelho i Lamego, Portugal och Lunds universitet, centrum för språk och litteratur, Sverige

Berätta om ert projekt

– Projektet Multilingualism for a Sustainable Society handlar om att skapa samarbete inom språk, mellan lärare och mellan ämnen på skolan men också med skolor internationellt. Vi möttes i workshops där vi tillsammans planerade språklektioner för att sedan testa dem på elever. Vi var tre lärare och tre elever i  varje workshop som vi genomförde på plats i de olika länderna. Diskussionerna om hur man kan lägga upp lektioner som motiverar våra elever gav värdefull feedback och av Lunds universitet, som ingick i projektet, fick vi sedan hjälp med att ta fram motivationsstrategier och digitalt lektionsinnehåll som var baserat på FN:s mål 2030.

Varför satsar ni på det här?

– Vi vill stärka elevers motivation till språkstudier och verka för ett ökat intresse för språkkunskaper.  Vi vill också visa på nyttan av att behärska olika språk och få våra elever att fundera över varför de till exempel studerar franska och hur de tänker använda  sina språkkunskaper.

Programmet Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om utveckling och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra aktiviteter som främjar samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten. Organisationer som vill bidra till att skolan uppnår nationella och europeiska utbildningsmål kan söka.

Vad ska projektet ge för resultat?

– Det ska ge aktiva och motiverade elever, inspiration till oss lärare som undervisar, ökad kunskap om motivationsstrategier och om FN:s mål för hållbarhet. Vi vill gärna se ett ökat samarbete med universitet om språkkunskaper, det är få studenter som vill studera till språklärare idag tyvärr. Om vi kan få fler att se vad språk kan öppna för dörrar till en global värld så kanske några av våra elever tar det längre och går vidare till högskolan och studerar till språklärare. Det hoppas vi på.

Vilken är den största nyttan?

– Det är vår digitala  lektionsbank som blir tillgänglig för alla. Där finns det förslag på hur man kan lägga upp olika lektioner som kan inspirera och motivera på olika sätt. Spanska, tyska , svenska, franska och engelska -  det är bara att välja. Varje lektion är uppbyggd runt ett FN-mål för 2030. Det finns även videoklipp till motivationsstrategier med länkar till föreläsningar av Lunds universitet. Det blir en superbank för lärare och lärarstudenter!

Vad har varit den största utmaningen?

– Det har varit hur vi ska genomföra de sista planerade aktiviteterna  i vårt projekt nu när länderna stängdes med anledning av coronapandemin. Vår plan B var att hålla vår sista workshop digitalt men det går inte heller så det får istället bli en del av vår ordinarie undervisning.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Projektarbete är en lång process så var ute i god tid med planering och val av samarbetspartners. Vi tog hjälp av den digitala plattformen eTwinning när vi sökte och valde skolor. Förankringen bland kollegor och chefer är också viktig för att skapa stabilitet i projektet. Var beredd på motgångar - planer kan förändras. Och glöm inte att ha roligt!

Snabba fakta

 

Varifrån fick ni finansiering?

Från programmet Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

148 410 euro

Vem kan söka finansiering till Erasmus + strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer?

Organisationer som vill bidra till att skolan uppnår nationella och europeiska utbildningsmål kan söka. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

Finns det fler program att söka för skola och förskola?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Yrkesutbildning

Högre utbildning

Vuxenutbildning