Ett samarbete mellan skolor i Lettland, Finland och Sverige ska hjälpa Järnåkraskolans elever att öva sig i samarbete, problemlösning och beslutsfattning. ”Det gör vi genom studier i programmering, robotkunskap och elektronik", säger läraren Claes Koverberg.

Vilka är ni?

Järnåkraskolan i Lunds kommun är en grundskola för årskurs 4-9 och har cirka 460 elever. Skolan ligger i framkant när det gäller programmering från tidig ålder och vi har specialfokus på att hjälpa elever från andra länder.

Vad innebär projektet som ni har startat?

Projektet From Lego play to future choice är ett samarbete mellan skolor i Sverige, Finland och Lettland. Det startade 2018 och kommer att avslutas 2020. Genom studier i programmering, robotkunskap och elektronik får våra elever möjlighet att utveckla sin kreativitet. De tränar samtidigt sin förmåga i samarbete, problemlösning och beslutsfattning.

Elever upp till tolv år samarbetar digitalt via eTwinning där de delar resultat, metoder och idéer. Den lettiska skolan har erfarenheter av Android-system och Java-programmering samt tillverkning av Legorobotar, vilket den kommer att sprida till övriga skolor. Vi lärare delar arbetsmetoder, utbyter erfarenheter och jämför förutsättningarna vi har i våra respektive länder.

Elever i åldersgruppen 13-20 kommer att träffas och bo hemma hos varandra, vilket kommer att få dem att växa som personer och kunskapsmässigt. Utbytena inkluderar besök i skolor, hos företag och företagare som inom robotteknik/programmering, ingenjörs- och teknisk kreativitet.

Projektledande organisation är Valka Jāņa Cimzes Gymnasium i Lettland, en skola med elever från åk 1-12.Samarbetspartners är Oulu Vocational College i Finland och Järnakraskolan i Lund.  Vi i Lund är ansvariga för verktyget eTwinning, plattformen för studenter, lärare och skolpersonal, och kommunicerar och samarbetar om våra resultat och idéer inom programmering, robotkunskap och elektronik.

Nästa år ska vi stå för ett spelutbyte mellan elever, ett så kallat gameexchange. Det är extra spännande eftersom Lund/Malmö-regionen ligger i framkant när det gäller etablerandet av företag i spelbranschen. Det blir spel skapade av elever och som ska utbytas mellan elever. Viktigt blir att hjälpa unga att lära sig hur de inhämtar kunskap, inte mängden kunskap.

Vi har redan haft utbytesbesök, i november förra året besökte representanter från de två parterna Lund. I mars i år har elever och lärare från Järnåkraskolan haft utbyte med Finland och i maj genomfördes ett möte i Valka i Lettland.

Mötet i Lund var väldigt bra. Tre lärare från Valka och tre från Oulu besökte oss i fem dagar. Det blev en bra träff för att planera för hela projektet och ett par av våra svenska elever var med under dessa dagar.  Vi gjorde många studiebesök och lyssnade på olika föreläsningar, bland annat kom Jonas Birgersson och berättade om sin vision inför framtiden. Vi besökte Polhemsskolan i Lund som berättade om hur de arbetar med datorer, datorisering och webbplatser.

Det andra mötet ägde rum i Oulu Vocational Collegei Oulu i Finland i mars i år. Då träffades nio lärare och 22 student från Lettland, Sverige och Finland. Vi fick lära mer om programmering och robotar som visades upp för elever och personal. Vi besökte bland annat Oulus gamla bas för Nokia och gjorde flera företagsbesök och fick se hur robotar kommer att jobba i framtiden, bland annat fick vi testa på 3D-skrivare.

Det tredje mötet tog plats i maj hos Valka Jānis Cimze Gymnasium i Lettland. Lärare från Sverige, Finland och Lettland och elever från Oulu och Valka träffades för ett utbyte. Det blev en skojig blandning av robotar och kultur. De finska ungdomarna tyckte att det var något de bästa de hade varit med om under sin gymnasietid så det är ett gott  betyg.

Varför satsade ni på det här projektet?

Alla förbättrar sina kunskaper inom IT inom robotkunskap/programmering/digitalisering. Vi vill uppmuntra våra elever och speciellt flickor till att vilja utbilda sig inom dessa områden. Det är en vinst för elever att kunna lära av andra i sin egen ålder och från ett annat land, att uppleva hur de lever, hur de tänker och vilka datorspel och robotar som de är intresserade att arbeta med. 

Vad hoppas ni projektet ska ge för resultat?

Öka elevernas kunskap inom robotkunskap, digitalisering och programmering. Öka deras kreativa och tänkande förmåga till samarbete och problemlösning. Utveckla den sociala kompetensen och intresset för kognitiv inlärning. I arbetsprocessen hoppas vi stärka språket mellan de nordiska och baltiska länderna och öka förståelsen av allas kulturer för att ge avtryck hos elevers och lärares personliga utveckling.

Vilken är den största nyttan med projektet?

Att samtliga deltagare stärker sin IT-kompetens. Projektet främjar skolors måluppfyllelse av läroplanerna – hur man integrerar IT i flera av skolans ämnen och hur robotik kan införas i ämnen så som matematik, kemi och fysik.

Hur tänker ni sprida era resultat?

Vi tänker hålla seminarier och workshops och dela med oss av våra erfarenheter, kompetenser, idéer och kontakter från alla inblandade samarbetspartners till kollegor. Vi kommer att sprida våra aktiviteter genom Facebook, eTwinning (Twin Space) och i lokala nätverk.

Läs mer om Nordplus fokusområde digitalisering

Snabba fakta

Varifrån får Järnåkraskolan finansiering?

Från Nordplus junior.

Vem kan söka finansiering till programmet?

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram kan söka. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Finns det fler program?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Högre utbildning

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning