Lyssna

Nordiskt projekt integrerar IT i skolämnen

Ett samarbete mellan skolor i Lettland, Finland och Sverige ska hjälpa Järnåkraskolans elever att öva sig i samarbete, problemlösning och beslutsfattning. ”Det gör vi genom studier i programmering, robotkunskap och elektronik", säger läraren Claes Koverberg.

Vilka är ni?

– Järnåkraskolan i Lunds kommun är en grundskola för årskurs 4-9 och har cirka 460 elever. Skolan ligger i framkant när det gäller programmering från tidig ålder och vi har specialfokus på att hjälpa elever från andra länder.

Berätta om projektet som ni har startat

– Projektet From Lego play to future choice är ett samarbete mellan skolor i Sverige, Finland och Lettland. Det startade 2018 och kommer att avslutas 2020. Genom studier i programmering, robotkunskap och elektronik får våra elever möjlighet att utveckla sin kreativitet. De tränar samtidigt sin förmåga i samarbete, problemlösning och beslutsfattning.

– Projektledande organisation är Valka Jāņa Cimzes Gymnasium i Lettland, en skola med elever från åk 1-12.Samarbetspartners är Oulu Vocational College i Finland och Järnakraskolan i Lund.  Vi i Lund är ansvariga för verktyget eTwinning, plattformen för studenter, lärare och skolpersonal, och kommunicerar och samarbetar om våra resultat och idéer inom programmering, robotkunskap och elektronik.

– Elever upp till tolv år samarbetar digitalt via eTwinning där de delar resultat, metoder och idéer. Den lettiska skolan har erfarenheter av Android-system och Java-programmering samt tillverkning av Legorobotar, vilket den kommer att sprida till övriga skolor. Vi lärare delar arbetsmetoder, utbyter erfarenheter och jämför förutsättningarna vi har i våra respektive länder.

Varför satsar ni på det här?

– Vi vill uppmuntra våra elever och speciellt flickor till att vilja utbilda sig inom dessa områden. Det är en vinst för elever att kunna lära av andra i sin egen ålder och från ett annat land, att uppleva hur de lever, hur de tänker och vilka datorspel och robotar som de är intresserade att arbeta med.

Programmet Nordplus junior ger möjlighet att lära känna de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur.
Och att genom det nordisk-baltiska utbytet utveckla både undervisningen och er skola som helhet.Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Vad hoppas ni projektet ska ge för resultat?

– Öka elevernas kunskap inom robotkunskap, digitalisering och programmering. Öka deras kreativa och tänkande förmåga till samarbete och problemlösning. Utveckla den sociala kompetensen och intresset för kognitiv inlärning. I arbetsprocessen hoppas vi stärka språket mellan de nordiska och baltiska länderna och öka förståelsen av allas kulturer för att ge avtryck hos elevers och lärares personliga utveckling.

Vilken är den största nyttan?

– Att samtliga deltagare stärker sin IT-kompetens. Projektet främjar skolors måluppfyllelse av läroplanerna – hur man integrerar IT i flera av skolans ämnen och hur robotik kan införas i ämnen så som matematik, kemi och fysik.

Hur tänker ni sprida era resultat?

– Vi tänker hålla seminarier och workshops och dela med oss av våra erfarenheter, kompetenser, idéer och kontakter från alla inblandade samarbetspartners till kollegor. Vi kommer att sprida våra aktiviteter genom Facebook, eTwinning (Twin Space) och i lokala nätverk.

Snabba fakta

Varifrån får Järnåkraskolan finansiering?

Från Nordplus junior.

Vem kan söka finansiering?

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram kan söka. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Finns det fler program?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Högre utbildning

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning